Na osnovu člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

LISTU
predloženih kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

- NVO KOJE SE BAVE ZAŠITOM PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM, UDRUŽENJA PENZIONERA, MLADIH

1. Blagoje Vujisić, profesor ruskog jezika i knjuiževnosti u penziji
Predlagač: NVO „Euromost“, NVO Udruženje za zaštitu flore i faune „Otpor“ Bijelo Polje, NVO „Misli globalno djeluj lokalno“, NVO „Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom“, NVO „Udruženje Poljaka nastanjenih u Crnoj Gori“, NVO „Udruženje penzionera“ Bijelo Polje, NVO Udruženje pčelara „Pčelar Bijelo Polje“, NVO „Multimedijal Montenegro“, NVO „Lovačka Organizacija Bijelo Polje“, NVO Planinarski klub „Cmiljače“, NVU „Dječiji savez Bijelo Polje“, NVO „Bjelopoljski savez nevladinih organizacija“, NVO „Glas tradicije, dijaloga, tolerancije“ i NVO „Multimedijalni Studio Bijelo Polje“;

2. Mirela Mekić, dipl.muzički pedagog
NVO „Sportska školica Agoge“, NVO „Novi poredak“, NVO „Korak promjene“, NVO „Evropski omladinski centar Crne Gore“, NVO „Stihom govorim“, NVO „Đakomo Adriatic“, ‚NVO „Adriatic A“, NVO „Klub Kulture“, NVO „Centar za preduzetništvo“- NGO „Etrer prise“; NVO „Brain“;

3. Ajsela Madžgalj, dipl. pedagog
NVU „SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje“, NVO „ Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje“, NVO „Udruženje roditelja Oaza“, NVO „Muzička baština“, NVO „Kan“, NVO „Kisjele vode“, NVO „Niti“, NVO „Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac“ i NVO „Udruženje paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac“;

- MJESNE ZAJEDNICE

1. Elvir Striković, diplomirani menadžer
Predlagač: MZ Kanje, MZ Goduša, MZ Korita, MZ Dobrakovo, MZ Rasovo, MZ Gubavač, MZ Kukulje, MZ Nedakusi, MZ Bistrica, MZ Lozna, MZ Godijevo; MZ Ivanje, MZ Crhalj, MZ Zaton.

2. Vojislav Kljajević, diplomirani pravnik
Predlagač: MZ Cerovo, MZ Lozna, MZ Zaton, MZ Brzava, MZ Centar Grada, MZ Nikoljac, MZ Grab-Kičava, MZ Čeoče, MZ Medanovići, MZ Gornji Grad, MZ Potkrajci, MZ Njegnjevo, MZ Pruška, MZ Ravna Rijeka, MZ Pavino Polje, MZ Kovren, MZ Galica, MZ Tomaševo, MZ Sutivan, MZ Rakonje, MZ Lipnica, MZ Prijelozi, MZ Loznice – Obrov, MZ Laholo.

Broj 02-9072/2
Bijelo Polje, 29.11.2018.godine


SLUŽBA SKUPŠTINE