Usvojene odluke sa XXVII sjednice možete preuzeti ovdje...rar