Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja;

Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine;

Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti;

Odluka o izboru Odbora za finansije, privredu i razvoj;

Odluka o izboru Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i evropske integracije;

Odluka o izboru Odbora za planiranje, uređenje prostora i stambeno-komunalnu djelatnost;

Odluka o izboru Odbora za Statut i propise;

Odluka o izboru Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja ulica i trgova;

Odluka o izboru Savjeta za osobe sa invaliditetom;

Odluka o izboru Savjeta za predstavke i pritužbe;

Odluka o izboru Savjeta za rodnu ravnopravnost;

Odluka o izboru Savjeta za zaštitu životne sredine;

Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje direktora JU Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović-Strunjo”;

Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JU Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović-Strunjo”.