Na osnovu člana 25 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl.list RCG – Opštinski propisi“ broj 2/06) i člana 4 i 7 Poslovnika  o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 S a z i v a m

Treću sjednicu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za petak 07.02.2020. godine sa početkom u 14 časova u kancelariji br.52 sa sljedećim

 

 D N E V N I M   R E D O M

 

  1. Sugestije i predlozi na Nacrt Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu;
  2. Tekuća pitanja.

 

 

 

                                                                                          Predsjednik,

                                                                                       prof.dr Refik Zejnilović,s.r.