Na osnovu člana 27a Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine („Sl.List RCG – opštinski propisi“ br.44/06 i „(Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 26/10, 42/20) sazivam: 

 

Elektronsku sjednicu 

         Odbora za izbor i imenovanja za 02.12.2021.godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

  1. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne komisije;
  2. Predlog Odluke o imenovanju dva člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih  
  3. organizacija;
  4. Tekuća pitanja.

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                           Predsjednik,

                                                                                                                                          Abaz Kujović,s.r.