Na današnjem zasijedanju lokalnog parlamenta verifikovane su izmjene u Odboru za društvene djelatnosti umjesto dosadašnje predsjednice Jasmile Hot izabran je Ćemal Zoronjić, umjesto predsjednice Odbora za ekonomiju, privredu i razvoj Nemše Omerhodžić  izabrana je Slađana Nedović, a umjesto člana Milka Kovačevića izabran je Dževad Omerović, umjesto članice Odbora za statut i propise Vere Medojević izabran je novi član Milan Madžgalj.

U nastavku sjednice koja je zakazana za sjutra u 10 časova odbornici će razmotriti Predlog odluke o prestanku mandata direktora JU Centar za sport i rekreaciju, Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju o imenovanju vršioca dužnosti direktora ove ustanove; Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Odbora direktora DOO Parking servis Bijelo Polje o određivanju vršioca dužnosti direktora društva. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2017.godinu; Predlog Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja sporta opštine Bijelo Polje za period 2018-2021; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju glavnog administratora Opštine; Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama; Predlog Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije; Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje; Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje; Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“; Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“; Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Žirija za dodjelu javnih priznanja; Predlog Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022.godina; Predlog Odluke o proglašenju biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“ „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“ otvorenim za ulaganje; Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“; Predlog Razvojnog plana biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje-Ravna Rijeka“ i „Ribarevine-Poda“; Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika; Predlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje; Predlog Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine; Predlog Odluke o organizovanju Javne ustove „Centar za podršku djeci i porodici“; Predlog Odluke o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“; Predlog Odluke o obezbjeđenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje za pokriće troškova kancelarijskog prostora; Predlog Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup nepokretnosti; Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 28/15 od 10.08.2015.godine) ; Predlog Odluke o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Bijelo Polje sa posebnim osvrtom na ski centar „Cmiljača“; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Centar za podršku djeci i porodici“.