Usvojene odluke sa XV sjednice možete preuzeti ovdje...rar