Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

OSAMNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

          Sjednica će se održati 22.04.2024. godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 11 časova.

Centar za razvoj nevladinih organizacija organizuje Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Poštovani odbornici, 

Obavještavam vas da će se nastavak XVII (sedamnaeste) sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje održati 28.03.2024. godine, (četvrtak) sa početkom u 19 i 30 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se

         P o z i v
                         Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XVII sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top