Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se                                                                    

 P o z i v         

Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XXXII sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje     

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) s a z i v a m:

 

XXXII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

koja će se održati 14.10. 2022. godine, (petak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja zakazana je za 29.09. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11 časova i 30 minuta.

Sjednica Kolegijuma Predsjednice Skupštine zakazana je za 29.09. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 13 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top