Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:


DESETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE


Sjednica će se održati 01.10. 2019. godine, (utorak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I R E D


Zapisnik sa IX sjednice Skupštine


1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu;

2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje;
3. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje;
4. Predlog Odluke o članskom doprinosu turističkim organizacijama;
5. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Bijelo Polje;
6. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata ;
7. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanju Spomen-ploče povodom početka rada Osnovne škole na Brzavi 1876.godine;
8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje;
9. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje;
10. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u Opštini Bijelo Polje i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština;
11. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo” za 2018.godinu sa programom rada za 2019.godinu;
12. Izvještaj o funkcionisanju i efektima biznis zona;
13. Informacija o radu JU “Dom za stare” Bijelo Polje;
14. Informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite u Opštini Bijelo Polje;
15. Informacija o stanju sekundarne zdravstvene zaštite u Opštini Bijelo Polje;
16. Informacija o stanju bezbijednosti u Opštini;
17. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite u Opštini sa prijedlogom mjera;
18. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u Opštini sa predlogom mjera;
19. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije lokalnog puta (L1) Gubavač Bistrica dužine cca 8,7 km sa mostom preko rijeke Bistrica;
20. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac Sušica;
21. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije lokalnog puta Sutivan –Orahovica;
22. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje prilazne
rampe mostu Njegnjevo-Potkrajci sa pristupnim putem;
23. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa radi izgradnje vodovoda za potrebe baznog naselja “Cmiljače” ;
24. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radI izgradnje puta “Ski centar Cmiljače- Ski centar Žarski”;
25. Predlog Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta do groblja u Trubinama;


Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.


SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE


Predsjednik,
Abaz Dizdarević, s.r


Materijal za X sjednicu možete preuzeti ovdje ... rar