Odbor za izbor imenovanja: podnosi Skupštini prijedlog za izbor, imenovanje i razrešenje lica koja bira ili imenuje Skupština, osim prijedloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagaci; predlaže akte kojima se urecuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i funkcionera koje imenuje,bira i razrješava Skupština; donosi pojedinacne akte o statusnim pitanjima odbornika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; vrši druge poslove u skladu sa Statutom, poslovnikom i drugim propisom.

 

Odbor za izbor i imenovanja: 

Abaz Dizdarević predsjednik i članovi: Fuad Kolić, Adnan Striković, Vaso Obradović i Andrija Delić.