Na osnovu člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11) i Javnog poziva broj: 02-016/21-8062 koji je objavljen u Dnevnom listu Pobjeda 11.09.2021.godine, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje

LISTU

predloga kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 1. Duško Dangubić,

Kandidat iz reda nevladinih organizacija iz oblasti medija i onih koje se bave ljudskim pravima,

emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću

 • NVO “Multimedijalni studio Bijelo Polje”;
 • “Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom - Bijelo Polje”;
 • NVO “21.MAJ” ZATON;
 • NVO “Euromost“;
 • NVU “KLUB KULTURE”;
 • Udruženje osoba sa invaliditetom “ELIPSA”;
 • NVO “CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO-NGO “Enterprise”.            
 1. Elza Numanović,

Kandidat iz reda nevladinih organizacija iz oblasti medija i onih koje se bave ljudskim pravima,

emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću

 • NVU “Đakomo Adriatic”;
 • NVU “Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac”;
 • NVU Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “OAZA”;
 • NVU “Omladinski informativni Centar”;
 • NVU “CENTAR SJEVERA”;
 • NVU ”KORAK PROMJENE”;
 • NVU “NOVI POREDAK”;
 • NVU “OPŠTINSKO UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE BIJELO POLJE”;
 • NVO Centar za razvoj aktivizma i volonterizma “KAN”;
 • NVU ” Multimedial Montenegro”;
 • NVO “MUZIČKA BAŠTINA”;
 • NVO “BJELOPOLJSKI DEMOKRATSKI CENTAR”;
 • NVO “MANIFEST”;
 • NVU “Evropski Omladinski Centar Crne Gore”;
 • NVU “Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Opštine Bijelo Polje”.

 

Br. 02-016/21-9949                                                                                 

Bijelo Polje,03.11.2021. godine

Odbor za izbor i imenovanja

                                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                                          Abaz Kujović,s.r.