NVO Ženska alijansa za razvoj - Nikšić u saradnji sa lokalnim partnerom nevladinom organizacijom  Udruženje za razvoj civilnog društva – Bijelo Polje, organizovala je lokalni događaj okrugli sto na temu: "Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou, zagovaranje za budžet po mjeri građana/ki”, 10.03.2023. god. sa početkom u 11h, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Događaj je organizovan u sklopu projekta "Zagovaranje rodno odgovornog budžeta na lokalnom nivou", koji sprovodi Ženska alijansa za razvoj - Nikšić, podržan je od strane Reaktora – Istraživanje na djelu i njihovih partnera kroz akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu akciju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska.

Prisutne je pozdravila Mirsala Idrizović izvršna direktorica Udruženja za razvoj civilnog društva – Bijelo Polje i tom prilikom zahvalila se lokalnoj samoupravi na saradnji i podršci u organizovanju ovog događaja, na raspolaganju prostornih, ljudskih i tehničkih resursa, predstavniku medija NVO Multimedijalni studio koji izvještava u kontinuitetu sa aktivnosti koje organizuje Udruženje.

Ispred lokalne samouprave prisutne je pozdravio Miloš Kljajević, rukovodilac Odjeljenja za kancelarije Opštine Bijelo Polje.

Nakon pozdravnih riječi Mirsala Idrzović je prezentovala Analizu o orodnjavanju politika i budžeta, programima podrške namijenjeni ženama, finansiranju iz lokalnog budžeta u opštinama Bijelo Polje i Berane za 2020/2021/2022. god. koju je urađila u periodu april-maj 2022.god. a, bila je angažovana od Ženske Alijanse za razvoj - Nikšić

Na događaju je bilo 20 učesnica/učesnika.

Ciljna grupa okruglog stola bile/i su: sekretarka Sekretarijata za finansije, sekretarka Skupštine opštine Bijelo Polje, predstavnici/ce Sekretarijata za finansije, Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, rukovodilac Sektora za preduzetništvo i turizam, rukovodilac Odjeljenja za kancelarije Opštine Bijelo Polje, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Područna jedinica Bijelo Polje, Centra za podršku djeci i porodici, opštinskih kancelarija, Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, NVO SOS telefon za žene i djecu  žrtve nasilja, NVO Čajevi Joksimović, Medžlisa IZ Bijelo Polje “SEJJIDA”, NVO“EUROMOST”,NVO Udruženje roditelja “OAZA”, NVO Multimedijalni studio, NVU Udruženje za razvoj civilnog društva.

 

Nakon prezentacije na okruglom stolu predstavnici/ce lokalne uprave, institucija i organizacija na lokalnom nivou koje se bave rodnom ravnopravnošću, u radnoj atmosferi kroz diskusiju aktivno su učestvovali i vodili dijalog i otvorili teme o programima podsticajnih mjera za žene u poljoprivredi,mogućnostima subvencija za žene na koje se vodi poljoprivredno gazdinstvo, programima kreditiranja za žene nositeljke poljoprivrednog gazdinstva u cilju podsticaja za žene u ruralnim područjima naše opštine, primjerim pozitivne prakse žena dobitnica navedenih sredstava za pokretanje biznisa i sprovođenje ideja sa kojima su aplicirale za nepovratna sredstva ZZZCG, o potrebi edukacije, većoj informisanosti žena na ruralnom području o javnim pozivima na navedenu temu i sl..

Prisutni akteri su govorili takođe o aktuelnim temama važnim za rodnu ravnopravnost, kao što su: Rodno budžetiranje (ROB)i uticaj na zajednicu, orodnjenost javnih politika.

Konstruktivna diskusija doprinijela je ostvarivanju cilja okruglog stola veća informisanost i učešće građana i građanki u planiranju i pripremi budžeta.

Zapisnik i zaključke sa okruglog stola vodila je mr Rialda Sulja,- Udruženje za razvoj civilnog društva.

Izvještaj, zaključci i preporuke će biti upućeni Predsjedniku Opštine Bijelo Polje, Predsjedniku Skupštine opštine Bijelo Polje, odbornicima Skupštine opštine Bijelo Polje i nadležnim sekretarijatima.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

                                                                                                                Mirsala Idrizović

Izvršna direktorica

Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje                                                                                                                      

mob./tel: +382 67 581 762

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

www.urcd.me

www.facebook Udruzenje Za Razvoj CivilnogDrustva