Na osnovu člana 45 stav 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br.19/18,42/20.20/21) i Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine, Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20.12.2022.godine, razmatrao je i utvrdio Predlog liste kandidata za izbor predsjednika i članova radnih tijela Skupštine, te Skupštini

 

PREDLAŽE

 

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2023. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 146 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18, 42/20 i 23/21), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2023. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 146 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18, 42/20 i 23/21), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Glasovima 19 odbornika koalicije Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata i Bošnjačke stranke, Ernad Suljević izabran je za novog predsjednika Skupštine Opštine Bijelo Polje.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top