Sjednica Kolegijuma predsjednika Skupštine zakazana je za 31.01.2022. godine (ponedjeljak) u 9:30 časova.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

XXVIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

koja će se održati 31.01.2022. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje

 

Za sjednicu predlažem:

D N E V N I    R E D

Zapisnik sa XXVI sjednice Skupštine;

Na osnovu člana 9 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar„ („Sl list RCG-Opštinski propisi br.30/07 i br. 40/10), sazivam:

 

II (drugu) sjednicu Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“, za 30.12. 2021. godine sa početkom u 16 časova u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine.

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 Na osnovu člana 9 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar„ („Sl list RCG-Opštinski propisi br.30/07 i br. 40/10), sazivam: 

 

I (prvu) sjednicu Žirija za dodjelu Nagrade „3.Januar“, za 24.12.2021. godine sa početkom u 15 časova u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine. 

Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I   R E D

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top