Sjednica Kolegijuma predsjednice Skupštine zakazana je za 11. 04. 2022.godine (ponedjeljak), u kabinetu predsjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 13 časova.

XXIX sjednici Skupštine, koja će se održati 14.03.2022.godine, prisustvovaće Rozena Božović, članica NVU „Romi sa sjevera“ i uzeti učešće u razmatranju Izvještaja o realizaciji Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za 2021.godinu.

Sjednica Odbora za Statut i propise zakazana je za 04.03. 2022.godine (petak), u kabinetu predsjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 11 časova.

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se

  P o z i v


 Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XXIX sjednicu

Skupštine opštine Bijelo Polje

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top