Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru projekta „Smjestimo korupciju u muzej“, sproveo  mjerenje transparentnosti lokalnih samouprava i izradio Indeks transparentnosti crnogorskih opština.

Na osnovu člana 25 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl.list RCG – Opštinski propisi“ broj 2/06) i člana 4 i 7 Poslovnika o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 

S a z i v a m

četvrtu sjednicu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 14.03.2020. godine (subota) sa početkom u 12 časova u kancelariji br.52 sa sljedećim.

Na osnovu člana 25 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl.list RCG – Opštinski propisi“ broj 2/06) i člana 4 i 7 Poslovnika  o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 S a z i v a m

Treću sjednicu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za petak 07.02.2020. godine sa početkom u 14 časova u kancelariji br.52 sa sljedećim

Na osnovu člana 8 Poslovnika o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere broj: 02/1-3955/1 od 14.11.2011.godine, sazivam II sjednicu za (podedjeljak) 10.02.2020. godine, sa početkom u 9 časova u kancelariji br.53.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Tekuća pitanja.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top