Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se                          P o z i v
                         Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za VII sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

SEDMU  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 27.03.2023. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

NVO Ženska alijansa za razvoj - Nikšić u saradnji sa lokalnim partnerom nevladinom organizacijom  Udruženje za razvoj civilnog društva – Bijelo Polje, organizovala je lokalni događaj okrugli sto na temu: "Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou, zagovaranje za budžet po mjeri građana/ki”, 10.03.2023. god. sa početkom u 11h, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Događaj je organizovan u sklopu projekta "Zagovaranje rodno odgovornog budžeta na lokalnom nivou", koji sprovodi Ženska alijansa za razvoj - Nikšić, podržan je od strane Reaktora – Istraživanje na djelu i njihovih partnera kroz akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu akciju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska.

Prisutne je pozdravila Mirsala Idrizović izvršna direktorica Udruženja za razvoj civilnog društva – Bijelo Polje i tom prilikom zahvalila se lokalnoj samoupravi na saradnji i podršci u organizovanju ovog događaja, na raspolaganju prostornih, ljudskih i tehničkih resursa, predstavniku medija NVO Multimedijalni studio koji izvještava u kontinuitetu sa aktivnosti koje organizuje Udruženje.

Na osnovu člana 28 Zakona o elektronskim medijima (“Sl.list CG” br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17), člana 24 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl.list RCG-Opštinski propisi“ br. 25/11) i Javnog poziva broj 02-016/23-22 objavljenom u Dnevnom listu „Pobjeda“ 11.01.2023.godine, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

LISTU

blagovremenih i potpunih predloga  kandidata za imenovanje tri člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top