Na osnovu člana 27a Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine („Sl.List RCG – Opštinski propisi“ br.44/06 i „(Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 26/10, 42/20) sazivam: 

 

Elektronsku sjednicu 

         Odbora za izbor i imenovanja za 09.12. 2021.godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova

       Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

  1. Predlog Odluke o prestanku mandata i imenovanju člana Upravnog odbora Javne Ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“;
  2. Tekuća pitanja.

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Predsjednik,

                                                                                                                                         Abaz Kujović,s.r.