Odbor za medjuopštinsku i medjunarodnu saradnju, razmatra pitanja medjuopštinske saradnje; podnosi prijedloge Skupštini za uspostavljanje, održavanje i dalje razvijanje odnosa i veza Opštine sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; organizuje i prati sprovodjenje zaključaka u ovoj oblasti. Prati realizaciju akata Skupštine u oblasti ostvarivanja saradnje.