Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika: Džemal Ljušković i 6 članova: Milorad Rmandić, Dževad Omerović, Veselin Pavićević, Jasmin Kijamet, dr Nikola Raosavljević i Marko Ljujić.

Savjet razmatra: prijedloge za davanje i promjenu naziva naselja, ulica i trgova, naseljenih mjesta i utvrđuje prijedloge za Skupštinu.