Odluka o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade “3. Januar”

Odluka o o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade “3. Januar”

Poslovnik o radu Žirija za dodjelu Nagrade 3.Januar za 2019. godinu

Predloženi kandidati za Nagradu 3.januar za 2019. godinu

Saziv za prvu sjednicu Žirija za dodjelu Nagrade 3.januar za 2019. godinu

Saziv za drugu sjednicu Žirija za dodjelu Nagrade 3.januar za 2019. godinu