LIČNI PODACI:

Ime i prezime: Nemša Omerhodžić
Datum rođenja: 18.05.1959. godine
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
Bračno stanje: Udata, majka troje djece

 

BIOGRAFIJA

Nemša Omerhodžić je rođena u Bijelom Polju 18.05.1959. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Završila je Ekonomski fakultet i 2013. Magistrirala na Univerzitetu Mediteran u Podgorici.

Radni angažman je započela u društvenom preduzeću “Knjigopromet” na poslovima knjigovođe, blagajnika i komercijalnog rukovodioca.

Duže od dvije decenije je u privatnom preduzetništvu, gdje zajedno sa svojom porodicom uspješno vodi štamparsko-grafičko preduzeće “MERKATOR” koje danas upošljava  preko 100 radnika i koje je sve ove godine uspješno poslovalo.

Za takav rad u privredi 2006. godine našla se među 14 najuspješnijih žena u Crnoj Gori, a 2014. od strane preduzetnica Crne Gore proglašena PREDUZETNICOM GODINE

 

U periodu od 5.05.2016 godine do 31.01.2018. godine obavljala je funkciju potpredsjednice Opštine Bijelo Polje .

 • U tri mandata bila je odbornik Skupštine Bijelo Polje
 • Član Odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore
 • Zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa “Mozaik”
 • Objavljuje svoje komentare i tekstove u raznim časopisima naše države i regiona
 • Član Miločerskog ekonomskog foruma
 • Učesnik velikog broja međunarodnih konferencija na temu preduzetništva
 • Direktorka i sa svojom porodicom vlasnik firme dobitnika “Trećejanuarske nagrade”
 • Od 2013. – 2016. predsjednica Ekonomskog savjeta za opstinu Bijelo Polje,
 • Dobitnica nagrade NAJ ŽENA-ŽENA 21. VIJEKA u Beogradu za 2016. godinu,
 • U „MOZAIKU”, časopisu za kulturu, obrazovanje i tradiciju, godinama ima rubriku, najčešće sa tematikom iz oblasti ekonomije i preduzetništva,
 • Zastupljena u knjizi „KAKO USPJETI” i knjizi „ MOC ŽENE”, autora Triva Zolaka,
 • U organizaciji dnevnog lista „POBJEDA” bila finalistkinja za izbor Montenegrine 2006.godine,
 • Od strane Centra za preduzetništvo iz Podgorice i americke ambasade u CG, 2010. godine bila imenovana za mentora za promociju ženskog preduzetništva na Sjeveru CG,
 • Članica asocijacije POSLOVNA ZENA CG,
 • Članica UDRUŽENJA PREDUZETNICA CG,
 • Članica FREJA FORUMA, Švedska,
 • U 2017.godini izdala knjigu „ČARI BJELOPOLJSKE TRPEZE”, koja je putokaz očuvanju porodične ljubavi i poštovanja i doprinos njegovanju tradicionalnog kulinarskog umjeća ljudi bjelopoljskog kraja.
 • Aktuelna je predsjednica Skupštine opštine Bijelo Polje od  02.11.2020. godine

Predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda odbornika. Prijedlog za predsjednika Skupštine može podnijeti najmanje jedna trećina odbornika. Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova ukupnog broja odbornika. Mandat predsjednika Skupštine traje koliko i mandat Skupštine. Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, saradjuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave, stara se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu.