Savjet za predstavke i pritužbe ima predsjednika: Sadik Šahman i 4 clana: dr Milan Madžgalj, Ćemal Zoronjić, Jelena Kljajević i Željko Konjević.

Savjet za predstavke i pritužbe razmatra; predstavke i pritužbe građana, upućene ili ustupljene Skupštini, predlaže Skupštini i nadležnim organima mjere za rješavanje pitanja sadržanih u njima i o tome obavještava podnosioce predstavki ili pritužbi. U cilju ispitivanja navoda iznijetih u predstavci ili pritužbi, Savjet može zatražiti izvještaj ili informaciju od organa lokalne uprave, odnosno drugog organa na čiji se rad odnosi predstavka odnosno pritužba. Savjet je dužan da o svom stavu i preduzetim mjerama obavijesti podnosioca predstavke odnosno prijedloga najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema predstavke odnosno pritužbe.