Savjet za rodnu ravnopravnost ima predsjednika: dr Biserka Bulatović i 6 članova: Alija Durović, Vladan Rudić, Vasilije Obradović, Dojčilo Drobnjak, Nedžad Mehović i Hajrudin Bučan.

Savjet razmatra: prijedloge odluka i drugih akata kao i pitanja koja se tiču ostvarivanja načela rodne ravnopravnosti, prati primjenu ovih prava kroz sprovođenje odluka, drugih propisa i akata, predlaže mjere za unapređenje principa rodne ravnopravnosti posebno u oblasti prava djeteta, porodičnih odnosa, zapošljavanja, preduzetništva, procesa odlučivanja, obrazovanja, zdravstva, socijalne politike i informisanja, sarađuje sa nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjima.