Na osnovu člana 4 Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike broj: 02/5-4352/1 od 20. 09. 2011. godine, sazivam I sjednicu za (srijedu) 11.12.2019. godine, sa početkom u 13 časova u kancelariji br.53.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

  1. Predlog Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;
  2. Organizovanje budućeg rada;
  3. Tekuća pitanja.                                                                                                        

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top