Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

SEDMU  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 27.03.2023. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

             Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

 1. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu;
 2. Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje;
 3. Predlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera;
 4. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima;
 5. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2022. godinu;
 6. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2022. godinu;
 7. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo” za 2022. godinu;
 8. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2022. godinu;
 9. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2022. godinu;
 10. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju” za 2022. godinu;
 11. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2022. godinu;
 12. Program rada Turističke organizacije Bijelo Polje sa finansijskim planom za 2023. godinu;
 13. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Bijelo Polje za 2022. godinu;
 14. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj vršioca komunalne djelatnosti DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje za 2022. godinu;
 15. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj vršioca komunalne djelatnosti DOO “Vodovod Bistrica” Bijelo Polje za 2022. godinu;
 16. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj vršioca komunalne djelatnosti DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2022. godinu;
 17. Informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 18. Informacija o stanju sekundarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 19. Informacija o stanju bezbjednosti na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 20. Predlozi Odluka iz imovinsko pravne oblasti;
 21. Izbor, imenovanja i razrješenja

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

                                                                                                           Predsjednik,

                                                                                                             Ernad Suljević

 

 


Materijal sa sedme sjednice SO Bijelo Polje...rar

Tonski zapis sa sedme sjednice SO Bijelo Polje...rar