Izbori za odbornike u Skupštinu Opštine održani su 27. maja 2018. godine.

Konstitutivna sjednica Skupštine Opštine aktuelnog saziva održana je 28. jula 2018 godine, kada su verifikovani mandati 38 odbornika. Na grafikonu ispod je prikazan sastav odbornika prema političkim partijama kojim pripadaju: