Usvojene odluke sa XI sjednice možete preuzeti ovdje...rar