Usvojene odluke sa desete sjednice SO Bijelo Polje možete preuzeti ovdje... rar