Usvojene odluke sa jedanaeste sjednice SO Bijelo Polje...rar