Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

           Sjednica će se održati 16.02.2023. godine, (četvrtak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) i  člana 17 stav 1 alineja 2, a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m: 

 

PETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

Sjednica će se održati 09.01.2023. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 18 časova u sali Skupštine Opštine.

Savjet za zaštitu životne sredine održao je juče sjednicu na kojoj su predložene mjere i preporuke za smanjenje zagađenosti vazduha, koje će biti upućene Skupštini opštine Bijelo Polje na usvajanje.

SPISAK PREDLOŽENIH KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE “3.JANUAR”  ZA 2022. GODINU

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top