U multimedijalnoj sali Opštine Bijelo Polje danas je održana novogodišnja konferencija za medije na kojoj su predsjednik Opštine Petar Smolović i predsjednik Skupštine opštine Abaz Dizdarević sumirali rezultate ostvarene u tekućoj godini i najavili buduće aktivnosti i projekte sa čijom realizacijom se počinje već u januaru 2020. godine.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su sve tačke dnevnog reda, na dvanaestom skupštinskom zasijedanju.

Danas je održana poslednja sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje u ovoj godini posvećena postavljanju i davanju odgovora na odbornička pitanja. Predstavnici lokalne uprave dobili su 23 pitanja odbornika.

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se


P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XII sjednicu

Skupštine opštine Bijelo Polje


Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XII sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 26.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top