Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se


P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XII sjednicu

Skupštine opštine Bijelo Polje


Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XII sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 26.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova.

O b a v j e š t e nj e

 

U prostorijama Skupštine opštine Bijelo Polje, 11.decembra održana je prva -konstitutivna sjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike .      

Novoimenovana Etička komisija u sastavu: predsjednica Vasilija Obradović, predstavnica građana, a članovi: Ivana Šćekić predstavnica zaposlenih u organima lokalne uprave, Slađana Merdović, predstavnica zaposlenih u javnim službama, Began Beća Čoković, predstavnik zaposlenih u medijima i Nikola Simović predstavnik nevladinih organizacija, svoju dužnost obavljaće u narednih 4 godine koliko joj traje mandat. Komisija je na juče održanoj sjednici usvojila sljedeći dnevni red:

  1. Predlog Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;
  2. Organizovanje budućeg rada;
  3. Razno       

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike a u okviru budućeg rada planirana je i prva aktivnost Komisije.   

Služba Skupštine

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

TRINAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 26. 12. 2019. godine, (četvrtak) sa početkom u 15 časova u sali Skupštine opštine.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

DVANAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 26.12. 2019. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top