Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m: 

DVADESET SEDMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 Sjednica će se održati 27. 12. 2021. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova  u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

  

DVADESET ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 23.12.2021. godine, (četvrtak) sa početkom u 9 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 27a Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine („Sl.List RCG – Opštinski propisi“ br.44/06 i „(Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 26/10, 42/20) sazivam: 

 

Elektronsku sjednicu 

         Odbora za izbor i imenovanja za 09.12. 2021.godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova

Na osnovu člana 27a Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine („Sl.List RCG – opštinski propisi“ br.44/06 i „(Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 26/10, 42/20) sazivam: 

 

Elektronsku sjednicu 

         Odbora za izbor i imenovanja za 02.12.2021.godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top